Jdi na obsah Jdi na menu
 

Alkohol [Ethanol] Je to bezbarvá kapalina ostré, ale ve zředění příjemné alkoholické vůně, která je základní součástí alkoholických nápojů. Je snadno zápalný a je proto klasifikován jako hořlavina 1. třídy.

 

Použití: Nejznámějším použitím ethanolu je výroba alkoholických nápojů. Také se používá pro zlepšení výkonu spalovacích motorů jako přídavek do pohonných hmot. V lékařství se používá jako rozpouštědlo [např. jódu, tím vzniká tzv. jodová tinktura], při přípravě některých kapalných přípravků pro vnitřní i vnější použití [Při požití je třeba dát pozor a bezprostředně poté neřídit motorová vozidla] a k dezinfekci neporaněné kůže. V oblasti kosmetiky se uplatňuje při výrobě voňavek. Tento alkohol má své místo i při výrobě čisticích prostředků, např. Okeny [Často užíván ve společnosti chudých sociálních skupin a bezdomovců].

V chemickém průmyslu se používá jako surovina, zejména při výrobě dalších organických sloučenin: kyseliny octové, ethenu, diethyletheru, ethylacetátu, ethylakrylátu, ethylaminu, diethylaminu, triethylaminu.

Ethanol jako palivo: Ethanol je vysoce hodnotné biopalivo pro spalovací motory. Má antidetonační vlastnosti. Jeho nedostatkem je schopnost vázat vodu a působit tak korozi motoru, což lze odstranit přidáním vhodných aditiv [antikorozních přípravků].

 

Působení na tělo a mozek

Působení ethanolu závisí na tom, jak je organizmus zvyklý ho přijímat a jaká je celková tělesná váha, proto je jeho dávkování velice relativní. V malých dávkách ethanol krátkodobě způsobuje euforii a pocit uvolnění, ve větších pak deprese!, ztrátu koordinace pohybů těla [působením na mozeček], sníženou vnímavost, prodloužení reakce a útlum rozumových schopností, případně i agresivitu. Mnohem významnější vliv na lidské tělo a psychiku má jeho metabolit, acetaldehyd, který v těle vzniká působením enzymu alkoholdehydrogenázy a který atakuje zejména proteiny obsahující thiolové skupiny. Teprve působením acetaldehyddehydrogenázy se acetaldehyd pomalu v těle odbourává až na neškodnou kyselinu octovou.

Dlouhodobé a opakované působení ethanolu prostřednictvím acetaldehydu vede k závislosti na něm [k alkoholismu] a způsobuje cirhózu jater. Byl prokázán i karcinogenní účinek acetaldehydu u laboratorních zvířat, u člověka zatím definitivně stanoven nebyl.

V roce 2005 bylo zjištěno, že zvýšená hladina ethanolu může stimulovat bujení mikroorganismu Acinetobacter baumannii, který je odpovědný za pneumonii [zánět plic], meningitidu a infekční záněty močových cest.

 

Vzhledem k tomu, že biochemická podstata jeho působení na lidský organismus je obdobná jako u methanolu, ale je méně riziková, používá se jako protijed [antidotum] při otravách methanolem.

 

Akutní otrava neboli intoxikace probíhá ve třech stádiích – excitačním, narkotickém a kómatozním. Jednotlivá stádia rozlišujeme dle psychických a tělních příznaků a hladiny etanolu v krvi.

Excitační stádium je provázeno zvýšenou duševní a tělesnou aktivitou krátce po požití. Subjektivně se taková osoba cítí sebejistá, silná a spokojená. Dochází ke ztrátě kritičnosti a smyslu pro odpovědnost, je narušena koordinace pohybů s prodloužením reakčního času.

Narkotické stádium se projeví vasodilatačními účinky, tj. překrvením a zčervenáním kůže zejména v obličeji. Chůze je vrávoravá, reakce více pomalejší. Objevuje se dvojité vidění a závratě především při zavřených očích a vleže. Stoupá krevní tlak a puls. Může dojít ke zvracení a roste také objem močení [diuréza]. Po předešlé euforii nastupuje významný útlum, lhostejnost a pasivita doprovázená ztrátou smyslu pro realitu.

Kómatozní stádium nastupuje bezvědomím s úplným motorickým ochabnutím. Dýchání je hluboké a zpomalené [důsledek respirační acidózy]. Při zvracení hrozí vdechnutí žaludečního obsahu a zástava dechu.

 

Při dlouhodobém a soustavném požívání etanolu se rozvíjí změna osobnosti člověka. U orgánových změn jsou nejčastější cirhóza jater, záněty žaludku, polyneuritidy [záněty nervů], srdeční změny aj. Nejhoršími jsou ale změny v nervovém systému s projevy patické depresivní nálady a psychickými příznaky: alkoholická Korsakovova psychóza, alkoholická halucinóza, vztahovačnost, alkoholická demence a alkoholická epilepsie.

 

Varování !
Ethanol je svým vzhledem a zápachem úplně stejný jako mnohem nebezpečnější methanol. Proto hrozí jejich záměna. Jediným snadným rozlišením mezi nimi je otrava methanolem, která se projevuje oslepnutím, a barva plamene při jejich zapálení [ethanol hoří modře, methanol oranžově]. Při pálení alkoholu jako první podíl destiluje methanol a až později ethanol [methanol má nižší bod varu].

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ALKO LEVNĚ

(AlkoholLevně, 29. 3. 2021 21:38)

Alkohol na prodej!
Vodka - 30Kč
Rum - 35Kč
Piva - 10kč
Doprava zdarma! Osobní předání Praha, Brno
Pište na email - Pstruchove33@seznam.cz